Bygdeå skola
Förskoleklass Prästkragen

Kommun: Robertsfors kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Camilla Mattsson

Redovisade uppgifter