KLÄSSBOL
förskoleklass och åk 3

Kommun: Arvika kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 3

Antal barn/elever: 37 st

Pedagogens namn: Therese carlsson

Redovisade uppgifter

"En elev från förskole-klass och en elev från åk 3 har tillsammans gjort en baksida som förhoppningsvis skall sporra människor att återvinna mer (efter att ha arbetat med power-points, filmer och sagor från kartongmatchen). Då åk 3 samtidigt arbetat med slogans i svenska har fler sådana utvecklats under arbetets gång. "