Fridhemsskolan
Förskoleklass Fridhemsskolan

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Karolina Sjöquist

Redovisade uppgifter