Bockara skola
Förskoleklass/Bockara skola

Kommun: Oskarshamns kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Catarina Thunberg

Redovisade uppgifter