Annedalsskolan
Förskoleklass B

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Shahnaz Ganji

Redovisade uppgifter