Stenbockskolan
Förskoleklass B solros

Kommun: Boxholms kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Anne-Marie Gustavsson

Redovisade uppgifter