Taubeskolan
Förskoleklass A&B

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 44 st

Pedagogens namn: Hanna Nelsson

Redovisade uppgifter