Sätraängsskolan
Förskoleklass A

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Ronja Qvarngård

Redovisade uppgifter