Högåsskolan/Förskoleklass A
Förskoleklass A

Kommun: Knivsta kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Anna Wik

Redovisade uppgifter