Fylsta skola
Förskoleklass A

Kommun: Kumla kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Susanne Löfberg

Redovisade uppgifter