Hyllinge skola
Förskoleklass A

Kommun: Åstorps kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Anette Andersson

Redovisade uppgifter

"Vi har tittat på lite bilder av vad andra har gjort samt pratat om vad VI kan göra för att inte jorden ska förstöras för snabbt, t ex sortera sopor, plocka upp skräp i naturen så inte djuren äter/fastnar."

"Alla elever har fått räkna hur många dryckeskartonger de använder hemma. Vi har byggt fågelholkar av dryckeskartonger, vi har sorterat sopor på skolans återvinningsrum. Plockat upp skräp vi sett ute i naturen. Vi har även fått sopsortera genom att klippa och klistra bilder på olika sorters sopor och placera dom i \"rätt\" kärl på ett papper."

"Vi har pratat om återvinning och tittat på er powerpoint på nätet. Sedan fick eleverna, två och två rita en bild på kartongmallen. Vi har satt upp kollaget (se bild) på dörren in till skolans kopieringsrum. Många personer går förbi denna dörr varje dag (över 500 personer) så budskapet når många. Samt eleverna har fått hem sina bilder och delat ut hemma."