Bo Skola
Förskoleklass A

Kommun: Lidingö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Simon Hultgren

Redovisade uppgifter