Ålidhemsskolan
Förskoleklass

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Ankie Olofsson

Redovisade uppgifter