Ålidhemsskolan
Förskoleklass

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Linda Norberg

Redovisade uppgifter