Innertavle skola
Förskoleklass

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Kristina Eriksson

Redovisade uppgifter