Kattarps skola
Förskoleklass

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Helene Johansson

Redovisade uppgifter