Skytteanskaskolan
Förskoleklass

Kommun: Mönsterås kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Sara Gustavsson

Redovisade uppgifter