Bläklintskolan
förskoleklass

Kommun: Mjölby kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 48 st

Pedagogens namn: Emma Jönsson

Redovisade uppgifter