Venjans skola
Förskoleklass

Kommun: Mora kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 5 st

Pedagogens namn: Anna-Maria Ersson

Redovisade uppgifter