Metis
Förskoleklass

Kommun: Skara kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Ida-Maria Persson

Redovisade uppgifter