Högelidsskolan
Förskoleklass

Kommun: Mariestads kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 41 st

Pedagogens namn: Margareta Sjöholm

Redovisade uppgifter