Herrestorpskolan
Förskoleklass

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 47 st

Pedagogens namn: Jenny Vatn

Redovisade uppgifter