Östergården
Förskolegrupp

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Madeleine Bodlander

Redovisade uppgifter