Annandagsgatan 1 Förskolebussen
Förskolebuss Kortedala

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Jacob Kourieh

Redovisade uppgifter