Regnbågen
förskolebarn 5 åringar

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: kausar qazi

Redovisade uppgifter