Gustav Adolf
förskoleavdelning

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Johanna Sjöberg

Redovisade uppgifter