Lilla skintebovägen 8
Förskoleavdelning Valö

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Dagmar Fallgren Christiansson

Redovisade uppgifter

"Barnen har målat dryckeskartonger. och använt vårt motto att dryckeskartongen ska komma i retur som tex en toarulle. Barnen har sedan fått rösta fram de tre bästa förslagen, som ni ser här på bild."

"Barnen har hemma tillsammans med föräldrarna samlat på dryckeskartonger. Vi på förskolan har samtalat om hur viktigt det är att vi återanvänder allt som går. barnen har varit mycket engagerade. vi har även tittat på era filmer för att barnen ska få en så storförståelse som möjligt. idag har vi byggt torn och räknat hur många kartonger vi samlat. Därefter gjorde vi en rappramsa som vi sa när vi lämnade in alla dryckeskartonger på vår återvinningscentral. Rappramsa: Vi vill ha tillbaka dig som en toarulle! Tyvärr lyckades inte jag att ladda upp videofilmen Dagmar"