Hultsbergsförskola
Förskoleavdelning Sörby

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Marie Andersson

Redovisade uppgifter