Förskolan Ankaret
Förskoleavdelning Grön

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Johanna Körkkö

Redovisade uppgifter