Förskolan Myran avd stacken
Förskoleavdelning 1-3 år

Kommun: Karlsborgs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Ingrid Niklasson

Redovisade uppgifter