Galaxgatan 5
Förskolan

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Monica Sosa

Redovisade uppgifter