Harspåret
Förskolan

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Anela Sahbaz

Redovisade uppgifter