Södergårdens familjedaghem Olofstorp
Förskolan

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 8 st

Pedagogens namn: Marie Pilhede

Redovisade uppgifter