Förskolan Villan
Förskolan Villan / Skorpan och Smulan

Kommun: Åsele kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Ann-Chatrin Persson

Redovisade uppgifter