Solliden
Förskolan Solliden

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 58 st

Pedagogens namn: Ulrica Alström

Redovisade uppgifter