Förskolan Hagatrollet
Förskolan Hagatrollet

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Lotta Erlandsson

Redovisade uppgifter