Förskolan Gunghästen
Förskolan Gunghästen

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 78 st

Pedagogens namn: Mia Hindersson

Redovisade uppgifter

"vi har tillsammans skapat en återvinningsstation som vi använder till återbruk i vår skapande ateljé. barnen har tagit med sig återvinningsmaterial hemifrån som vi sorterat. De som hade pantflaskor och burkar gick till pantstationen. De som hade plast och papper med sig gick till återvinningsstationen. Vi har tillsammans skapat till våra lärmiljöer av t ex kartong. Vi har tittat på filmerna som barnen var väldigt nyfikna på och reflekterat kring var t ex papper kommer ifrån. Vad det kan bli av plast man återvinner och vad kan man göra med de pengar man får när man pantar. "