Gambrinus
Förskolan Gambrinus

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Liselotte Wimmergren

Redovisade uppgifter

"På förskolan Gambrinus har barnen bla engagerat sig i att hjälpa livet i haven. Genom att inte slänga skräp i naturen eller haven, utan istället återvinna och återbruka, så har barnen lärt sig mer om vår påverkan, till ett renare vatten för alla. Förskolan Gambrinus bidrar med ett återvinningstips och ett återbrukstips (teckningen och fotot ovan). Barnen som är mellan 3-5 år svarar på två frågor nedan: Varför måste vi vara rädda om havet? \"Om man kastar skräp kan fiskarna bli sjuka och dö. Man får inte slänga plast i havet, för då kan fiskarna fastna. Då dör de. Om man slänger glas i havet, då kan fiskarna skada sig. Om de äter skräp, då kan de svimma eller dö. Hajarna kan få ont i magen om de äter plast. Det tar jättelång tid för plast att försvinna, och det blir smutsigt och fiskarna kan skada sig\". Hur kan vi hjälpa havet? \"Vi slänger inte skräp i havet eller i Kronis (Kronobergsparken), vi återvinner. Man kan också göra leksak av en mjölkkartong. Man kan göra en buss. Då måste man ha flera hjul. Då får man samla flera mjölklock. Den (mjölkkartongerna) som inte blir buss, den lägger man på ett ställe, återvinningen.\" "

"Båda avdelningarna har återvinningskärl för pappersåtervinning i respektive ateljé. Vi har också ett gemensamt återvinningskärl för gamla förpackningar. Barnen har tömt alla kärl och har gått till Kronobergsparkens återvinningsstation med dessa. Äldrebarnsgruppen har även gjort en återvinningssång. \"Återvinna, återvinna det är våran grej. Det som ej försvinna, vill vi återvinna. Återvinna, återvinna det är våran grej\". (Melodi: Björnen sover)"