Gambrinus
Förskolan Gambrinus

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Liselotte Wimmergren

Redovisade uppgifter

"Båda avdelningarna har återvinningskärl för pappersåtervinning i respektive ateljé. Vi har också ett gemensamt återvinningskärl för gamla förpackningar. Barnen har tömt alla kärl och har gått till Kronobergsparkens återvinningsstation med dessa. Äldrebarnsgruppen har även gjort en återvinningssång. \"Återvinna, återvinna det är våran grej. Det som ej försvinna, vill vi återvinna. Återvinna, återvinna det är våran grej\". (Melodi: Björnen sover)"