Erici förskola
Förskolan Erici

Kommun: Ystads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 100 st

Pedagogens namn: Nina Johansson

Redovisade uppgifter

"Vi på Erici arbetar dagligen med kartonger av olika slag för att bidra till ett hållbart skapande och ta vara på material som redan finns i vår vardag. När vi i höstas startade med att arbeta med våra bokstäver så valde vi att skapa en skokartong för varje bokstav. En skokartong som rymmer en uppsjö av ord på respektive bokstav. Där barnen dagligen kan återkomma till våra bokstavslådor för att utveckla de egna lärandet samt ta del av processen som lett fram till veckans låda. Arbetet har inte bara gett oss en bred kunskap i alfabetets alla bokstäver. Vi har också sett en vinning av att arbeta med återvinningsmaterial när vi skapar och utvecklar vår bokstavslådor, där vi ser processen som en viktig del i vårt lärande. Vårdnadshavare har varit högt med i projektet från dag 1, då det är dem som samlat ihop alla våra 29 skokartonger till projektet. Under veckan som vi arbetade med bokstaven K så fick barnen lära sig mer angående kartongmatchen och vad det innebär. Några barn tyckte ordet kartongmatch lät som fotbollsmatch med kartonger, men hur skulle vi kunna göra det? Vi pedagoger berätta då för barnen vad kartongmatchen innebär och hur vi på förskolan kan påverka i vårt samhälle genom att delta i detta projekt. När barnen fått information angående kartongmatchen så skapades egna mjölkkartonger så som barnen önskade att de skulle se ut. En sak som var gemensamt för alla nyskapande kartonger, var i alla fall att barnen tyckte mjölkförpackningarna behövde mer färg. Idag är nästan bara mjölkförpackningarna vita och har en ko på sitt omslag. Barnen menar på att de redan vet att mjölken kommer från ko:n, men vi vill istället visa för alla där hemma som köper mjölk varför det är viktigt att köpa mjölk. Barnen uttrycker då följande; \"Vårt skelett behöver mjölk och de kan vi inte se på förpackningen, varför inte de?\" \"Man får inte kasta mjölkförpackningen i soporna, den återvinner vi så vi kan få nya mjölk\" Vi inser då att detta heller inte står eller finns med på en bild på mjölkförpackningen, i alla fall inte så att barn förstår budskapet. Vi tycker också att mjölkförpackningen skulle kunna prydas av barns skapande med olika kartonger för att inspirerar andra till att arbeta med detta fantastiska material. Vi hade därför önskat att ha en bild på alla våra skapande kartonger på kommande mjölkförpackningar! Skapa är kul och särskilt om det är ett återvinningsprojekt där vi samtidigt kan lära och utvecklas och göra detta på ett hållbart sätt. Kartongerna på Erici är idag ett omtalat projekt bland pedagoger, barn och vårdnadshavare, där barnen har kunnat tillägna sig ny användbar kunskap inför det livslånga lärandet. "

"Oj vad vi alla har kämpat på med kartongmatchen! Familjer har rapporterat in sina resultat och vi på förskolan har gjort vår del. Barnen har visat så stort engagemang och vi tillsammans i olika konstellationer har besökt både förskolans återvinningsstation samt en central station. Tillsammans har vi återvunnet massor av kartonger! De äldre barnen, 3-5 år, på vår förskola nappade direkt på idéen att återvunna mjölkförpackningar både hemma och förskolan efter att ha sett filmen med Kalvin. Kalvin hjälpte till att inspirera till det kommande arbetet som fortsatt på förskolan. Utmaningen att involvera barnens familjer i matchen blev spännande. På morgonen berättade vårdnadshavare om att de på helgen varit på en återvinningsstation och kastat mjölkkartonger som de tillsammans samlat ihop i familjen. På förskolan har arbetet gått i en rasande fart då vi är många barn. Varje vecka slänger vi mjölkförpackningar på vår egna miljöstation på förskolan och nu fick vi tillfälle att gemensamt besöka en av de centrala miljöstationerna i vår kommun. Detta har gett ringar på vattnet och vi hör hur barnen pratats om detta med sina vårdnadshavare. Extra spännande tyckte de va var man slänger batterier. Vi konsumerar en del batterier på förskolan men slänger de aldrig på vår egna återvinning. Det glädjer oss att intresset inte enbart stannar vid kartong som ju såklart är vårt fokus i detta arbete, utan vi kan bygga vidare arbetet utefter barnens intresse. Nu blickar vi vidare och antar match 2!"

"Vi har i samband med detta projekt insett att \"Berätta för 100\" är egentligen inte så svårt, det handlar bara om hur vi på förskolan och för barnen sprider kunskap och inspirerar andra om detta viktiga arbete. Återvinning vet alla är av stor vikt för att bidra till att hjälpa vårt samhälle till att bli ännu bättre. Men fast vi alla vet om detta viktiga arbete så gör ändå inte alla detta till 100 %, varför inte? Vi frågade barnen och fick då som svar; \"Jag tror inte alla har tid att köra till återvinningen\" \"Alla har kanske inte en bil för att kunna få med sig alla förpackningar till återvinningscentralen?\" Vi pedagoger frågar då barnen hur vi då ska göra för att fler ska vilja gå till återvinningen med sina kartonger. Barnen kommer då på det geniala draget att vi tillsammans ska ge alla familjer i läxa att ta sina kartonger och dylikt tillåtervinningen, när man väl är där på återvinningen måste man skicka ett foto till förskolan. Efter denna läxa har det strömmat in foto på barnen och dess familj egna återvinningsprocess där hemma. Vi försökte även utmana barnen ytterligare genom att sprida budskapet till fler personer i deras vardag såsom farmor, mormor, kusiner, kompisar etc. Samtidigt som vi ville få fram det viktiga budskapet om varför det är så viktigt att vi går till återvinningen med våra förpackningar och dylikt, så tror vi också att det är viktigt att göra uppdraget till något roligt. Eftersom har vi roligt så vet vi också att vi gärna gör saken igen. Därför valde vi från start att introducera våra skräpsamlarmonster för barnen. Vi fick se filmer om de olika monstrena och varför varje monster ville ha sitt egna skräp och vad de kunde återvinna av just sina saker som kastats i deras kärl. Barnen blev snabbt engagerade i våra skräpsamlarmonster och varför varje monster ville ha mer av \"sitt skräp\" i sitt kärl. Vi dokumenterade varje veckas arbete med vår återvinning och arbetet med våra skräpplockarmonster och valde att ha vårt återvinningsprojekt i hallen på förskolan. Eftersom här kan vårdnadshavarna se och ta del av de viktiga arbetet och förhoppningsvis sprida buskapet vidare till andra i sin omgivning. Sen vet vi faktiskt att barnen är våra viktigaste inspiratörkällor och vår största källa till att förändra i vårt samhälle. Tycker barnen arbetet som vi genomför på förskolan är roligt och framförallt viktigt så kommer de också berätta arbetet för andra i sin vardag. Lägger vi en viktigt grund för dagens barn i förskolan, har vi en förhoppning att de kan göra underverk i kommande samhälle. "