Förskolan Boken
Förskolan Boken

Kommun: Falköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 41 st

Pedagogens namn: Josephine Modig

Redovisade uppgifter