Förskolan Blåklockan
Förskolan blåklockan

Kommun: Köpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Ida Ek

Redovisade uppgifter