Jordbodalensförskola
Förskolan

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Cathylyn Ramos

Redovisade uppgifter