Rosenborg
Förskola

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Julia Spångberg

Redovisade uppgifter