Solveigs Förskolor, förskolan Danskavägen 80
Förskola

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Jessica Oxelstedt

Redovisade uppgifter