björnens förskola
förskola och fritids

Kommun: Tranemo kommun

Verksamhet: Förskola, Klass 3

Antal barn/elever: 37 st

Pedagogens namn: kerstin Wegener

Redovisade uppgifter