björnens förskola
förskola och fritids

Kommun: Tranemo kommun

Verksamhet: Förskola, Klass 3

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: kerstin Wegener

Redovisade uppgifter

"Vi startade upp kartongmatchen med PowerPoint presentationen. För vara minsta har vi anpassat materialet och använd oss av sagan med Tetra Brik. Vi gjorde en egen liten Tetra Brik som kommer och följer oss genom kartongmatchens aktiviteter samt en hand docka som heter Ivar. Ivar presenterade för oss sin kompis Tetra Brik. Alltid när Ivar hälsa på börjar vi våra aktiviteter kring kartongmatchen och hållbar utveckling. På vår informationsportal bli våra vårdnadshavare delaktig I kartongmatchen. Efter introduktionen delade vi ut materialet där föräldrarna tillsammans med sina barn kan klistra klistermärken för varje återvunnet dryckeskartong. På förskolan samlade vi tillsammans dryckeskartonger som blev tumma. Barnen fick källsortera på förskolan. Skruva av plastkorten, vika kartongen och lägga i rätt kärl. Ivar och Tetra Brik följde oss tillsammans med barnen till återvinningsstationen i vår by. Vi avslutade återvinning promenaden genom att vi även gick till skogen där vi kopplade vikten av att tar hand om naturen, inte skräpa ner och djurens livsmiljö. "