Kolarängensförskola
Förskola Lille-Skutt Husmusen Bamse 3st avd.

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Eva Frölin

Redovisade uppgifter