Kolarängensförskola
Förskola Lille-Skutt Husmusen Bamse 3st avd.

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 44 st

Pedagogens namn: Eva Frölin

Redovisade uppgifter

"Vi går regelbundet till återvinningen med alla mjölktetror från förskolan, ca 70 st i veckan. Barnen är alltid med och hjälper till. Här har våra 3 och 4 åringar ritat och klistrat en bild från återvinningen och en slogan KAN VI KAN ALLA."

"Vi går till återvinningen med mjölkkartonger från förskolan det bli ca 240 st i månaden alla avdelningar hjälper till stora som små."