Förskolan Sagobacken
Förskola från 1-5 år

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 45 st

Pedagogens namn: Anneli Peedu

Redovisade uppgifter