Förskola Pärongården
Förskola äldrebarn

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Zlata Hadziosmanovic

Redovisade uppgifter

"Vårt projekt \" Hållbarutveckling\" stämmer rätt bra med att spara och sortera och återvinna många olika material som har blivit över på vår fsk. Vi dricker mjölk varje dag och det har blivit en hel del av mjölk kartonger över. En del återvinner vi och en större del bygger vi med."