Förskolan Tvingeling
Förskola

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 45 st

Pedagogens namn: Anette Liljekvist

Redovisade uppgifter