Nora idrottsförskola
förskola

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: AnnSofi Kivres

Redovisade uppgifter

"Vi har läst en ramsa \"Återvinna det är kul och ta hand om vår natur\".Barnen har lärt sig ramsan muntligtoch vi har även lärt oss skriva ramsan.Vi har gjort ett reklam fönster som vetter ut mot en trafikerad gata där det passerar många människor.Där har vi satt upp allt vi gjort under kartongmatchen .Vi har även gjort reklam för det djur vi valt Elefanten detta djur valde barnen vid röstning.Vi har lagt upp på facebook så det kommer ut till många inom det social medier"

"Våra 2 storbarnsgrupper hade fått i uppgift att samla mjölkförpackningar hemma och ta med till förskolan så vi kunde gå tillsammans och lämna på återvinningsstationen. Barnen visade stort engagemang och vi lärde oss att det är både roligt och bra att sortera och återvinna. Barnen fick hoppa på förpackningarna för att platta till dem och vet nu att platta kartonger tar mindre plats och transporten blir mer miljövänligt. Våra kartonger blir nya kartonger och de vi inte kastade använde vi till halloween pyssel. vi gillar att återvinna och återbruka. Kul för oss och bra för naturen!"