Dibber Haga Lilla Academia
Förskola

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Erika Bergquist

Redovisade uppgifter