Förskolan Treklövern
förskola

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Helen Blomberg

Redovisade uppgifter