Tidräkningsgatan Förskola
Förskola

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 72 st

Pedagogens namn: Athanasia Tseniklis

Redovisade uppgifter