Skogsbacken
förskola 4åringaar

Kommun: Torsby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Hanna Danielsson

Redovisade uppgifter