Kollikok
Förskola

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Susanne Klasén

Redovisade uppgifter