Vallbyhage Förskola
Förskola Fjärilen

Kommun: Norrtälje kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Angelica Klar

Redovisade uppgifter