Leklunden Hjärnarp
Förskola

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Sara Lundquist

Redovisade uppgifter