Gredby förskola avd. Parken
förskola

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 52 st

Pedagogens namn: Helena Wallgren

Redovisade uppgifter

"Vi har visat hur bra och varför vi ska sortera förpackningar. Barnen har fått beskriva samt rita och satt bilderna hur det ska vara. Barnen är väldigt medvetna om att fjällräven ska få ha skogen kvar och få barn. "

"När barnen kastade kartonger sa dom att - nu får fjällräven mat. Barnen har kämpat på tillsammans med deras föräldrar och kastat kartonger och sammanlagt har vi samlat i hop 308 stycken kartonger. Vi har gett barnen mycket kunskap om fjällräven genom att väva in fjällräven i vardagen och i olika situationer och sammanhang. Vi lever med fjällräven genom allt vi gör i våra dagliga verksamhet, barnen är väldigt nyfikna och aktiva. Vi pedagoger håller oss uppdaterade med nya informationer om fjällräven. Vi har lärt oss att fjällräven hona kan få flera ungar att överleva om hon kan få tillräckligt med föda, så fort barnen ser en kartong associerar de till fjällräven, det känns som vi har fått ett allergisäkert husdjur i barngruppen."

"Vi har pratat mycket om att återvinna förpackningar för att spara på vår natur och framför allt för fjällräven ska få bra. Barnen och pedagog skrev sångtexter om att det är bra att återvinna och gick runt på förskolan och sjöng. Vi har fått föräldrar att sortera mer i hushållet som är målet med detta. föräldrarna har varit engagerade i vår kamp tillsammans med barnen. Kollaget har vi satt upp i vår huvudentré så föräldrarna ser samt sprider filmen på vårt instagram och Facebooksidor. Vi har även återbrukat förpackningar till vår julgran som vi tar fram varje år. Vi använder oss av förpackningar till att plantera i. Vi har gjort pedagogiska dokumentationer med barnen i form av film och pratat, tittat på filmen och pratat igen om filmens innehåll och vad vi gjort. Vi är stolta över att barnen är så medvetna om varför det är viktigt att sortera sopor och att vi kan återvinna flera material och att dom kopplar det till naturen och fjällräven. "