Pumpans förskola
Förskola

Kommun: Solna stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Tülin Gustafsson / Tarhanoglu

Redovisade uppgifter