Fasseröds fsk
Förskola

Kommun: Uddevalla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Carina Gustafsson

Redovisade uppgifter