I vått och torrt
Förskola 2-6 åringar

Kommun: Nyköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sandra Sundström

Redovisade uppgifter