Sjösättningens förskola
Förskola, 2-3år

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 37 st

Pedagogens namn: Maja Elmberg

Redovisade uppgifter